dr andrzej tomczykDr n. med. Andrzej Tomczyk ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1994 roku. Staż podyplomowy odbył w Klinice Chirurgii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizację I stopnia z Chirurgii Dziecięcej uzyskał w 1998 roku. W latach 1998 – 2003 pracował w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Od kwietnia 2003 pracował w Katedrze i Klinicznym Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Tam uzyskał specjalizację z Chirurgii Ogólnej. W roku 2005, pod kierownictwem Profesora Jerzego Strużyny obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską „Ocena jakości i komfortu życia u wybranych oparzonych leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich” uzyskując tytuł Doktora Nauk Medycznych.

Po odbyciu wymaganego szkolenia specjalizacyjnego uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
W Klinice pełnił funkcje Starszego Asystenta i Zastępcy Kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej – Pana Profesora Jerzego Strużyny. Po likwidacji Klinicznego Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej i utworzeniu Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w 2007 roku pełnił funkcje Starszego Asystenta, Zastępcy Ordynatora Oddziału
i P.O. Ordynatora. W Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary pracował 18 lat.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i EstetycznejDr n. med. Andrzej Tomczyk bierze udział w licznych szkoleniach poprawiających jego wiedzę i umiejętności. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.